F+K
admin

Το EquiFund αποτελεί μια πρωτοβουλία του Ελληνικού Κράτους και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤαΕ) και δημιουργήθηκε με απώτερο σκοπό την επιτάχυνση της εξέλιξης του τομέα κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών στην Ελλάδα. Ο σκοπός αυτός  επιτυγχάνεται με τη διοχέτευση κεφαλαίων από το EquiFund σε ενδιάμεσους χρηματοοικονομικούς φορείς, δηλαδή σε επιλεγμένες από το ΕΤαΕ ομάδες διαχείρισης (Fund partners), με την κατάλληλη τεχνογνωσία, οι οποίες στη συνέχεια προβαίνουν, με επαγγελματικό και ανεξάρτητο τρόπο, στην επιλογή των επιχειρηματικών σχημάτων και ιδεών που θα χρηματοδοτήσουν.

Η διαχείριση της πρωτοβουλίας ανατέθηκε αποκλειστικά στο ΕΤαΕ και το αρχικό κεφάλαιο που ορίστηκε να διοχετευτεί σε αυτήν ανήλθε στα 260 εκατ. ευρώ, 200 εκατ. ευρώ από εθνικούς πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία” (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020 και 60 εκατ. ευρώ από το ΕΤαΕ.
 
Η ανωτέρω αρχική δέσμευση των ΕΠΑνΕΚ/ΕΤαΕ αποτέλεσε καταλυτικό παράγοντα για την ανάπτυξη περαιτέρω προσπαθειών εκ μέρους των διαχειριστικών ομάδων των ταμείων κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών, προκειμένου να προσελκύσουν κεφάλαια και ιδιωτών επενδυτών. Ήδη δε, με την μόχλευση επιπρόσθετων κεφαλαίων, η πρωτοβουλία έχει αγγίξει τα 450 εκατ. ευρώ διαθέσιμων πόρων.

Η πρωτοβουλία του EquiFund στηρίζει την επιχειρηματικότητα, χωρίς όμως να αναλαμβάνει μεγαλύτερο ρίσκο από αυτό που είναι εγγενές στον τομέα αυτού του είδους των επενδύσεων. Αυτό σημαίνει ότι αναλαμβάνει το ρίσκο που συνεπάγεται η επένδυση σε μια επιχείρηση που μόλις συστάθηκε ή σε μια επιχειρηματική ιδέα που δεν έχει δοκιμαστεί πλήρως στην αγορά ή σε ένα προϊόν που στηρίζεται στην καινοτομία και την έρευνα. Αλλά μόνο όταν η ιδέα, η ομάδα και το όλο εγχείρημα προδιαγράφονται βιώσιμα και προσοδοφόρα.