F+K

F + K
Consultants

Με πιστοποίηση αξιολόγησης επενδυτικών έργων. Με εμπειρία από το 2000 στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα και περισσότερους από 500 ευρωπαίους εταίρους (συνεργάτες) μέχρι σήμερα, είμαστε περήφανοι υποστηρικτές των επενδυτικών σας σχεδίων-προγραμμάτων.

Μελέτες

Προτάσεις που αναφέρονται στο σχεδιασμό, την υλοποίηση, τον προγραμματισμό και την αξιολόγηση ερευνητικής πολιτικής και στρατηγικής.

Πελάτες

Οι συνεργάτες μας είναι κυρίως Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, επιχειρήσεις, νέοι επιχειρηματίες, εκπαιδευτικοί οργανισμοί, μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, δήμοι, περιφέρειες.

Σκοπός

Σκοπός η ανάπτυξη ερευνητικών και τεχνολογικών δραστηριοτήτων σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Συνεχή ενημέρωση

Χρηματοδοτήσεις είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΗΟRΙΖΟΝ2020, ERASMUS+, INTERREG, Norway Grants κλπ) των Προγραμμάτων Πλαισίου είτε από την Ελλάδα (ΓΓΕΤ, ΕΠΑΝΕΚ, Κρατικές Ενισχύσεις κλπ).

Πολυετή εμπειρία
από το 2000

Η F&K Consultants ασχολείται με ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων προκειμένου να καλύπτονται οι διάφορες ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών προσφέροντας υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας.

Έχουμε μεγάλη παρουσία από το 2000 στον χώρο των Προγραμμάτων Έρευνας & Ανάπτυξης σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα της διαχείρισης και τεχνικού συντονισμού των συγχρηματοδοτούμενων Ευρωπαϊκών έργων.

Η εταιρεία

Η εμπειρία της F&K Consultants έχεις τις βάσεις της από το 2000. Στελεχώνεται από νέους ανθρώπους υψηλά καταρτιζομένους, πρόθυμους – ικανούς – να δημιουργήσουν μία «Ευρω-γέφυρα» που θα ενώνει όλα τα Ευρωπαϊκά Κράτη. Σκοπός της εταιρείας είναι να καλύψει το χάσμα που προκαλείται από την ένταξη νέων μελών – Κρατών ατην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και να προσπαθήσει να μειώσει τις διαφορές μεταξύ των νέων και παλαιότερων Ευρωπαϊκών μελών, με στόχο να δημιουργήσει μία ανταγωνιστική Ευρώπη με αμβλυμμένες ανισότητες, δίνοντας ίσες ευκαιρίες σε όλους.   

Έρευνα
& Ανάπτυξη

Οι Σύμβουλοι F&K έχουν μεγάλη παρουσία στον χώρο των Προγραμμάτων Έρευνας & Ανάπτυξης σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο από το 2000 στον τομέα της διαχείρισης και τεχνικού συντονισμού των συγχρηματοδοτούμενων Ευρωπαϊκών έργων. Τα υψηλά εκπαιδευόμενα στελέχη της Εταιρείας έχουν αποκτήσει γνώση και μεγάλη εμπειρία στην συμβουλευτική και τεχνολογική καινοτομία μέσω μιας έντονης συμμετοχής στα Ερευνητικά Προγράμματα, τα οποία συγχρηματοδοτούνται είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΗΟRΙΖΟΝ 2020, ERASMUS+, INTERREG, Norway Grants κλπ) των Προγραμμάτων Πλαισίου.

Εξειδίκευση
& Εμπειρία

Προετοιμασία, συγγραφή και υποβολή προτάσεων για έργα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα (HORIZON, ERASMUS+, CREATIVE EUROPE, etc) ή την Ελληνική Κυβέρνηση (ΓΓΕΤ, Υπουργείο Παιδείας, Υπουργείο Εργασίας, κλπ).

Μελέτες – προτάσεις που αναφέρονται στο σχεδιασμό, την υλοποίηση, τον προγραμματισμό και την αξιολόγηση ερευνητικής πολιτικής και στρατηγικής σκοπεύοντας στην ανάπτυξη ερευνητικών και τεχνολογικών δραστηριοτήτων σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Οι πελάτες της είναι κυρίως νομαρχίες, δήμοι, επιχειρήσεις και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα.

Διοίκηση
Επιχειρήσεων

 • Υποβολές Επενδυτικών Προτάσεων προς Χρηματοδότηση μέσω ΕΠΑΝΕΚ
  • Μελέτη και σύνταξη φακέλου
  • Διαχείριση & Χρηματοδότηση Επενδυτικών Σχεδίων
  • Μελέτες Σκοπιμότητας & Βιωσιμότητας
  • Αναδιοργάνωση των επιμέρους λειτουργιών της επιχείρησης
  • Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων
 • Χρηματοδότηση & Διαχείριση Επενδυτικών Προτάσεων μέσω  υπαγωγής στον Αναπτυξιακό Νόμο
  • Σύνταξη Τεχνοοικονομικών Μελετών προς ένταξη στον Επενδυτικό Νόμο
  • Κατάρτιση φακέλου υποψηφιότητας
  • Αξιολόγηση Επενδυτικών Προγραμμάτων
  • Οικονομική Ανάλυση και Μελέτη Βιωιμότητας
  • Υποστήριξη επιχειρήσεων

Συμβουλευτική

 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες στον Ιδιωτικό Τομέα
 • Στρατηγικός & Επιχειρησιακός Σχεδιασμός
  • Στρατηγικά & Επιχειρησιακά Σχέδια
  • Σχέδια marketing
  • Έρευνες Αγοράς
  • Λειτουργικός & οργανωτικός ανασχεδιασμός
  • Μελέτες benchmarking
  • Διαχείριση Καινοτομίας
  • Ανάπτυξη Νέων Καινοτόμων Ιδεών
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες στο Δημόσιο Τομέα
  • Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων (ΕΣΠΑ-ΕΠΑΝΕΚ)
  • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων στα πλαίσια διαφόρων προγραμμάτων
  • Διαχείριση Συγχρηματοδοτούμενων Έργων
  • Κλαδικές Μελέτες
  • Μελέτες Περιφερειακής Ανάπτυξης

Erasmus Charter for Higher Education 2021-27 – new call published

The Erasmus Charter for Higher Education 2021 – 2027 Call has been published in the Official Journal of the European Union. The Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) provides the general quality framework for European and international cooperation activities which a higher education institution may carry out within Erasmus+. Being awarded an ECHE for the 2021 – 2027 period is the entry ticket for all higher education institutions into the new Erasmus+ programme, whether you are a current ECHE holder or a new applicant.

Νέα Προγραμματική Περίοδος 2021-2027

Στις 2 Μαΐου 2018 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την πρότασή της για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027 (ΠΔΠ) και στις 29 Μαΐου προχώρησε αντίστοιχα στην παρουσίαση της πρότασης για την Πολιτική Συνοχής και τους Κανονισμούς των Ταμείων της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027, εγκαινιάζοντας επισήμως την περίοδο διαπραγμάτευσης.

EU Aid Volunteers

EU Aid Volunteers brings volunteers and organisations together from different countries, providing practical support to humanitarian aid projects and contributing to strengthening local capacity and resilience of disaster-affected communities. Participants in the EU Aid Volunteers initiative must be over 18 years of age and be a citizen of an EU Member State or a long-term resident in the EU. Volunteers receive accommodation and travel expenses, insurance, ongoing learning and development, a monthly allowance, and a resettlement allowance to help with expenses of returning home.

Συνεργάτες

Προγράμματα

Προετοιμασία, συγγραφή και υποβολή προτάσεων για έργα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα (HORIZON, ERASMUS+, CREATIVE EUROPE, etc) ή την Ελληνική Κυβέρνηση (ΓΓΕΤ, Υπουργείο Παιδείας, Υπουργείο Εργασίας, κλπ).

Πελάτες Συνεργάτες

Μελέτες – προτάσεις που αναφέρονται στο σχεδιασμό, την υλοποίηση, τον προγραμματισμό και την αξιολόγηση ερευνητικής πολιτικής και στρατηγικής σκοπεύοντας στην ανάπτυξη ερευνητικών και τεχνολογικών δραστηριοτήτων σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Οι πελάτες της είναι κυρίως νομαρχίες, δήμοι, επιχειρήσεις και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα. Οι Σύμβουλοι F&K έχουν υπογράψει ένα σημαντικό αριθμό συμφωνιών και συμβάσεων με διεθνείς ηγέτες στον τομέα της Πληροφορικής.

Ελλάδα - Ευρώπη

Οι δυνατές μας επιχειρηματικές σχέσεις περιλαμβάνουν αρκετούς Οργανισμούς – Ινστιτούτα του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο. Αυτές περιλαμβάνουν κυβερνητικά Ινστιτούτα, πολυεθνικές εταιρείες και μεγάλες επιχειρήσεις, ερευνητικά και ακαδημαϊκά κέντρα, Πανεπιστήμια, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Πληροφορική, Τηλεπικοινωνίες κά.

Career Opportunities

Global leadership and innovation requires a wide range of talents and skill sets. At Aira that means bringing together the world’s best in air conditioning.

Career In Your Hands

Aira is committed to attracting and retaining world-class talent. That’s why we empower each of our employees to take control of their careers.

Big Friendly Family

Each day, the team at Aira is working to meet some of the most unique and exciting global challenges in heating, air conditioning and refrigeration. And, in order to continue to maintain our role as a global leader.

Είναι οι άνθρωποι της F + K που κάνουν την ιδέα πράξη

Η επιτυχία μας οφείλεται στην επαγγελματική μας συνέπεια και στην πολυετή εμπειρία των στελεχών μας.

Iliana Korma

Founder / CEO

Pantelis Fourantzis

Management Consultant

Chara Kapsala

Management Consultant

Vassilis Gomozias

Engineer

Wont you learn more about opportunities to make brilliant career with us.

Wont you learn more about opportunities to make brilliant career with us.

Επικοινωνήστε
με την F+K και δώστε στην επιχείρηση σας
την ώθηση που χρειάζεται

Κάθε πρόταση δεν είναι ίδια. Απαιτείται προσεκτική εξέταση, σχεδιασμός και εκτέλεση. Ενθαρρύνουμε τους πελάτες μας να επικοινωνήσουν μαζί μας απευθείας για μια δωρεάν αρχική διαβούλευση. Οι έμπειροι σύμβουλοί μας θα βοηθήσουν ευχαρίστως, χωρίς υποχρέωση.

Με ενδιαφέρει